Biesot-CO2-prestatieladder-save-the-earth

CO2-Prestatieladder

Verantwoord ondernemen zit in de genen van Biesot Tuinen en Parken. Om dit aantoonbaar te maken zijn we als eerste hovenier in de regio op 3 januari 2018 gecertifieerd volgens de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een landelijke norm om inzicht te krijgen in onze CO2-voetafdruk en in mogelijkheden om de voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Want een kleine CO2-voetafdruk betekent het minder belasten van onze planeet.

Biesot B.V. is gecertificeerd op niveau-3 van de CO2-prestatieladder.

88.5

ton

Onze CO2 –footprint voor 2023

87.1

ton

Onze CO2 –footprint voor 2022

83.8

ton

Onze CO2 –footprint voor 2021

83.5

ton

Onze CO2 –footprint voor 2020

Ons doelDe doelstelling is het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot (in ton gerekend vanaf het basisjaar 2016) met 6% per 5 jaar te reduceren. Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management en medewerkers van Biesot B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten. Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewustcertificering. Biesot B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd. Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.a- Analyseren, inzicht in de CO2–uitstootb- Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committerenc- Communicatie, hoe communiceren we intern en externd- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2–reductie Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Biesot B.V. gezet. Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbenden informeren over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid. Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt.Biesot B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Met een reductie van 20% hebben we onze doelstelling inmiddels behaald. We zullen ons inzetten om dit mooie resultaat te behouden en blijven onderzoeken naar mogelijkheden om te reduceren.

Sinds 1997 is Biesot, als een van de eerste groenbedrijven in Nederland, gecertificeerd voor het ISO 9001 en VCA keurmerk. In 2017 is hier een CO2 keurmerk bij gekomen. Wij zijn gecertificeerd op niveau-3 van de CO2-prestatieladder.

logo co2 prestatieladder
logo vhg
logo veritas VCA
logo veritas iso 9001